Критериумите за младинските играчи се променливи во зависност од потребите на нашата заедница во одреден период.

Моменталните критериуми се:
  • напаѓачите на 15 години да имаат минимум 5.5 , а сите останати 5
  • напаѓачите на 16 години да имаат минимум 7 , а сите останати 6.5

Максималната граница на возраст е 17 години и 30 дена.
Во полето за пребарување можете да пребарувате според ID на играч, ID на натпревар, години, позиција, специјалност, оценка, име на сениорска екипа, име на младинска академија.

Исто така во полето можете да дефинирате повеќе параметри во зависност од вашите потреби.

Пример, ако сакате да ги погледнете само напаѓачите, тогаш во полето за пребарување внесете "напаѓач" или "forward". Ако сакате да ги погледнете сите напаѓачи што имаат 16 години, тогаш внесете "напаѓач 16." (со точка до бројката). Ако сакате да ги погледнете сите напаѓачи што имаат 16 години и специјалност Брз, тогаш внесете "напаѓач 16. брз". Истото пребарување со латинична поддршка би изгледало "forward 16. quick". Редоследот на внесување на параметрите не е битен.

Напомена: Битно е до годините да додадете точка како примерот погоре затоа што може да ви ги прикажи и играчите кои имаат 16 денови, но не и 16 години.

Ако сакате да ги погледнете само играчите со специјалност, тогаш во полето за пребарување внесете "spec".
Играч Години Оценка Позиција Натпревар
Tosho Zikov 16.111 7 бек 108305255
Borislav Dzadzovski 17.0 6.5 централен одбранбен 106690238
Velko Chavdarov 17.0 8 напаѓач 108028628
Shpresor Rapushi 17.1 7.5 напаѓач 106741590
Hazem Sayed 17.1 6.5 крило 107702848
Pinchas Asraf 17.0 9 напаѓач 107702841
Rémy Granier 17.0 6.5 крило 107244791
César Pacheco 17.0 8.5 напаѓач 106778524
Etrit Gjana 16.111 6.5 играч за врска 106873777
Bozhidar Zafirovski 17.0 7 напаѓач 107138590
Zoki Chekarov 17.9 7.5 крило 108064042
Petre Gavrilov 17.24 7 крило 107215048
Vuk Pajković 17.1 7.5 напаѓач 107359200
Herkul Pernaska 17.21 6.5 играч за врска 107656081
Pece Lazareski 17.6 7 напаѓач 107656064
Dimche Ololovski 17.10 9.5 напаѓач 108919951
Simce Mojsov 17.14 7.5 напаѓач 107215041
Zivko Buteski 17.5 6.5 играч за врска 108037462
Besnik Hametaj 17.3 6.5 крило 106955742
Aco Stamenkovski 17.3 7 играч за врска 108961640
Danco Kuzevski 17.5 6.5 бек 107512999
Rajko Micev 17.0 7 напаѓач 107060865
Mile Avramov 17.0 7.5 напаѓач 107356455
Gorjan Rajkovski 17.14 6.5 играч за врска 108752279
Joakim Grujovski 17.1 7 напаѓач 107078062
Felipe Pimenta 17.0 6.5 крило 108546128
Hélio da Costa 17.2 6.5 бек 106022331
Valeriy Shuhovtsev 17.0 6.5 бек 106022311
Simeon Kamcevski 17.1 7 напаѓач 107734638
Danco Radeski 17.23 6.5 крило 108070950
Slave Chashlarov 17.1 6.5 централен одбранбен 107572555
Andon Nefovski 17.1 7 напаѓач 106669752
Kocho Zharnoski 17.0 7.5 крило 107649915
Marko Kiroski 17.1 7.5 напаѓач 107045509
Robert Gruevski 17.0 7 напаѓач 106797994
Ivan Stojmenovski 17.5 6.5 централен одбранбен 106935134
Bahtiyar Ethem 17.10 8.5 напаѓач 107156554
Emin Mert Özaras 17.0 7 напаѓач 107098609
Sencer Bayrak 17.2 6.5 играч за врска 108443278
Enor Plasari 17.0 6.5 играч за врска 108127225
Rafko Žgajnar 15.89 6 напаѓач 107094301
Cvetko Gogov 17.1 7 играч за врска 107082641
Devis Shakaj 15.100 5.5 напаѓач 106889452
Gogo Lozanoski 17.0 7.5 напаѓач 107767031
Emil Jovanovski 17.23 7 напаѓач 107139253
Ruse Chomovski 17.8 7 напаѓач 107005060
Marjan Veninski 17.22 6.5 бек 107109416
Petko Nastov 17.1 8 напаѓач 105480744
Dame Acevski 17.15 7.5 напаѓач 107850521
Luka Lozinovski 17.6 7 играч за врска 109549422
Cande Apostolov 16.111 6.5 бек 107899714
Redion Doka 16.111 8 напаѓач 108480595
Lazo Gorgievik 17.12 7 напаѓач 109569629
Alekso Aspasiev 17.7 7 напаѓач 109006628
Freddy Sidon 17.1 7.5 напаѓач 107702849
Dobromir Damjanovski 17.11 6.5 играч за врска 108095374
Ivo Zajkov 17.2 7 напаѓач 105480795
Kosta Bogdanovski 17.1 7.5 напаѓач 107681519
Sagiv Zerach 17.0 6.5 играч за врска 107963028
Tashe Trajanovski 17.8 7 напаѓач 107656087
Ivica Petrov 16.111 7 централен одбранбен 108310533
Latif Tula 17.0 6.5 бек 108403588
Smile Dushkovski 17.0 7 напаѓач 109569630
Gjoko Gochev 17.4 6.5 крило 108875057
Vítor Glória 16.111 6.5 бек 108546167
Zlatko Bejkovski 17.1 7 напаѓач 109499496
Genti Llubani 17.0 7 напаѓач 108064042
Tashko Kostovski 17.21 6.5 крило 108532965
Konstantin Postolovski 17.6 7 напаѓач 108008984
Rade Risteski 16.106 7 играч за врска 108663214
Leo Caneski 17.0 7 напаѓач 108462420
Ognen Lazarevski 17.5 6.5 крило 108714778
Boro Ordevski 17.1 7.5 напаѓач 108133207
Vasil Mojsovski 15.97 7.5 напаѓач 109730227
Danco Trifunovski 17.0 6.5 крило 108474373
Ivan Panevski 16.14 6.5 играч за врска 109718956
Stojan Naumov 16.70 7.5 напаѓач 109152095
Bozhin Trenevski 17.6 6.5 крило 109390158
Vladimir Micev 17.3 7 напаѓач 108912454
Marc Girard 17.21 7 напаѓач 108803639
Angele Ordev 17.5 7.5 напаѓач 110055669
Zlate Bilbilovski 17.11 6.5 централен одбранбен 109198095
Dejan Chakalarski 16.109 7 напаѓач 108856107
Tomislav Toshanov 17.7 7 напаѓач 108875081
Dževad Prek 17.7 7 напаѓач 109276700
Ljubomir Eliskovski 16.66 7 напаѓач 109288476
Maksim Hadzievski 16.54 7 играч за врска 109588390
Nikola Batrović 16.111 7 напаѓач 107767122
Joakim Laskov 16.86 6.5 бек 109624988
Borislav Oncheski 17.1 9 напаѓач 109442714
Marc Praud 17.21 6.5 крило 109453233
Angele Lazarev 16.105 7 напаѓач 109311720
Vlade Nikolovski 16.110 7 напаѓач 108048649
Thibaud Fanget 16.59 6.5 играч за врска 110046994
Tomi Xhezo 16.81 7 напаѓач 109288477
Vlatko Rajkochevski 16.84 8 напаѓач 109741319
Ushtim Lluci 16.74 7 напаѓач 109718958
Alican Asri 16.86 6.5 играч за врска 109446581
Enea Zemanaj 17.8 7.5 крило 109704925
Igli Malko 16.97 7.5 напаѓач 109152096
Vlado Dimev 16.89 6.5 играч за врска 109562287
Dobromir Galevski 16.96 7 бек 109323414
Maksim Borjanovski 16.44 6.5 голман 109006628
Hezi Lancry 16.80 6.5 играч за врска 109729099
Can Başkan 16.19 7.5 напаѓач 109632441
Radomir Geramarovski 16.106 7 напаѓач 108821129
Sofokli Elezi 15.102 5 играч за врска 108793076
Ljubomir Lazareski 17.27 7.5 крило 107767164
Bozho Aleksovski 16.1 7 напаѓач 109730225
Ljubomir Sajkovski 16.40 7 напаѓач 110055669
Kirce Dameski 17.28 8 напаѓач 109281604
Tiago Jorge Sardeira 16.22 6.5 крило 108546252
Kiril Nichev 16.96 7 напаѓач 108740387
Gaz Lilaj 15.89 5.5 напаѓач 109360654
Gjore Velkovski 17.30 6.5 голман 109498093
Miladin Vrencovski 15.109 5.5 напаѓач 109106637
Zvonko Dzikov 15.102 5 крило 110040271
Iftach Biton 16.44 7 напаѓач 109900069
Shaip Hametaj 15.74 6.5 напаѓач 108875070
Dalip Islamaj 17.11 7.5 напаѓач 109314731
Klime Dimushevski 15.80 6 играч за врска 109714774
Zamir Kasmi 16.25 7.5 напаѓач 109601789
Blagoja Panchev 15.78 5.5 напаѓач 109152118
Evion Vasili 15.107 6 напаѓач 108875077
Velko Sugareski 16.86 7.5 играч за врска 109281600
Radovan Cekovski 15.97 5 централен одбранбен 107767208
Luka Gorachinov 15.68 5.5 крило 109764116
Anastas Kolldani 16.100 7.5 напаѓач 107767214
Slave Zhernovski 15.49 5 крило 109707195
Nikola Gjorgievski 16.26 6.5 крило 109624988
Cane Leov 15.107 5 централен одбранбен 109390163
Vanco Shapchevski 16.18 7.5 напаѓач 109718961
Fiqiri Kollari 15.92 5 крило 109217501
Risto Ordevski 15.104 6 играч за врска 109281604
Saso Vodenicharski 15.92 5 крило 109730216
Jovce Popovski 17.8 7.5 крило 109281604
Pavel Cimovski 16.106 6.5 крило 109938200
Zafir Dzartovski 15.105 5 крило 110059893
Blagoja Isajlovski 15.93 5 играч за врска 109751579
Ditlum Mulleti 16.102 7 напаѓач 107767241
Viktor Gichevski 15.82 5 крило 109646175
Zvezdan Garevski 16.40 7 напаѓач 109012457
Malachi Kimor 15.99 6 напаѓач 109966466
Gjore Strumenovski 15.84 7 напаѓач 107767249
Cyril Romary 15.83 5.5 напаѓач 109946387
Pirro Jano 15.88 5.5 напаѓач 109835411
Boris Cvetkovski 15.68 6.5 напаѓач 109281612