Критериумите за младинските играчи се променливи во зависност од потребите на нашата заедница во одреден период.

Моменталните критериуми се:
  • напаѓачите на 15 години да имаат минимум 5.5 , а сите останати 5
  • напаѓачите на 16 години да имаат минимум 7 , а сите останати 6.5

Максималната граница на возраст е 17 години и 30 дена.
Во полето за пребарување можете да пребарувате според ID на играч, ID на натпревар, години, позиција, специјалност, оценка, име на сениорска екипа, име на младинска академија.

Исто така во полето можете да дефинирате повеќе параметри во зависност од вашите потреби.

Пример, ако сакате да ги погледнете само напаѓачите, тогаш во полето за пребарување внесете "напаѓач" или "forward". Ако сакате да ги погледнете сите напаѓачи што имаат 16 години, тогаш внесете "напаѓач 16." (со точка до бројката). Ако сакате да ги погледнете сите напаѓачи што имаат 16 години и специјалност Брз, тогаш внесете "напаѓач 16. брз". Истото пребарување со латинична поддршка би изгледало "forward 16. quick". Редоследот на внесување на параметрите не е битен.

Напомена: Битно е до годините да додадете точка како примерот погоре затоа што може да ви ги прикажи и играчите кои имаат 16 денови, но не и 16 години.

Ако сакате да ги погледнете само играчите со специјалност, тогаш во полето за пребарување внесете "spec".
Играч Години Оценка Позиција Натпревар
Tosho Zikov 16.111 7 бек 108305255
Borislav Dzadzovski 17.0 6.5 централен одбранбен 106690238
Velko Chavdarov 17.0 8 напаѓач 108028628
Kirce Milenkoski 17.21 8.5 напаѓач 109084723
Shpresor Rapushi 17.1 7.5 напаѓач 106741590
Hazem Sayed 17.1 6.5 крило 107702848
Pinchas Asraf 17.0 9 напаѓач 107702841
Rémy Granier 17.0 6.5 крило 107244791
César Pacheco 17.0 8.5 напаѓач 106778524
Etrit Gjana 16.111 6.5 играч за врска 106873777
Bozhidar Zafirovski 17.0 7 напаѓач 107138590
Zoki Chekarov 17.9 7.5 крило 108064042
Petre Gavrilov 17.24 7 крило 107215048
Vuk Pajković 17.1 7.5 напаѓач 107359200
Herkul Pernaska 17.21 6.5 играч за врска 107656081
Pece Lazareski 17.6 7 напаѓач 107656064
Dimche Ololovski 17.10 9.5 напаѓач 108919951
Simce Mojsov 17.14 7.5 напаѓач 107215041
Zivko Buteski 17.5 6.5 играч за врска 108037462
Besnik Hametaj 17.3 6.5 крило 106955742
Tane Kotevski 17.18 7 крило 107222728
Aco Stamenkovski 17.3 7 играч за врска 108961640
Danco Kuzevski 17.5 6.5 бек 107512999
Petar Popovski 17.18 7 напаѓач 107941871
Rajko Micev 17.0 7 напаѓач 107060865
Mile Avramov 17.0 7.5 напаѓач 107356455
Gorjan Rajkovski 17.14 6.5 играч за врска 108752279
Joakim Grujovski 17.1 7 напаѓач 107078062
Felipe Pimenta 17.0 6.5 крило 108546128
Hélio da Costa 17.2 6.5 бек 106022331
Valeriy Shuhovtsev 17.0 6.5 бек 106022311
Simeon Kamcevski 17.1 7 напаѓач 107734638
Danco Radeski 17.23 6.5 крило 108070950
Slave Chashlarov 17.1 6.5 централен одбранбен 107572555
Andon Nefovski 17.1 7 напаѓач 106669752
Kocho Zharnoski 17.0 7.5 крило 107649915
Marko Kiroski 17.1 7.5 напаѓач 107045509
Robert Gruevski 17.0 7 напаѓач 106797994
Ivan Stojmenovski 17.5 6.5 централен одбранбен 106935134
Bahtiyar Ethem 17.10 8.5 напаѓач 107156554
Emin Mert Özaras 17.0 7 напаѓач 107098609
Sencer Bayrak 17.2 6.5 играч за врска 108443278
Enor Plasari 17.0 6.5 играч за врска 108127225
Rafko Žgajnar 15.89 6 напаѓач 107094301
Cvetko Gogov 17.1 7 играч за врска 107082641
Devis Shakaj 15.100 5.5 напаѓач 106889452
Gogo Lozanoski 17.0 7.5 напаѓач 107767031
Emil Jovanovski 17.23 7 напаѓач 107139253
Ruse Chomovski 17.8 7 напаѓач 107005060
Marjan Veninski 17.22 6.5 бек 107109416
Petko Nastov 17.1 8 напаѓач 105480744
Ivica Pucakoski 17.23 7 напаѓач 107577173
Dame Acevski 17.15 7.5 напаѓач 107850521
Luka Lozinovski 16.102 6.5 централен одбранбен 107842840
Cande Apostolov 16.111 6.5 бек 107899714
Redion Doka 16.111 8 напаѓач 108480595
Alekso Aspasiev 16.96 7 напаѓач 109006628
Freddy Sidon 17.1 7.5 напаѓач 107702849
Dobromir Damjanovski 17.11 6.5 играч за врска 108095374
Ivo Zajkov 17.2 7 напаѓач 105480795
Kosta Bogdanovski 17.1 7.5 напаѓач 107681519
Sagiv Zerach 17.0 6.5 играч за врска 107963028
Stevo Manasievski 17.17 7 напаѓач 107679413
Tashe Trajanovski 17.8 7 напаѓач 107656087
Mihail Ilioski 17.6 7 напаѓач 108844891
Ivica Petrov 16.111 7 централен одбранбен 108310533
Latif Tula 17.0 6.5 бек 108403588
Jordan Lazarov 16.100 7 играч за врска 109107810
Gjoko Gochev 16.82 6.5 крило 108875057
Vítor Glória 16.111 6.5 бек 108546167
Genti Llubani 16.105 7 напаѓач 108064042
Tashko Kostovski 16.75 6.5 крило 108532965
Konstantin Postolovski 16.69 7 напаѓач 108008984
Rade Risteski 16.48 6.5 крило 109230925
Leo Caneski 16.91 7 напаѓач 108462420
Ognen Lazarevski 17.5 6.5 крило 108714778
Boro Ordevski 16.71 7.5 напаѓач 108133207
Branko Cajić 16.111 6.5 бек 108816921
Ivan Panevski 15.68 5.5 играч за врска 109251954
Stojan Naumov 16.12 7.5 напаѓач 109152095
Vojdan Risteski 17.12 7 напаѓач 108359220
Petar Vrenčev 17.9 7 напаѓач 108706399
Blagoja Angelovski 15.98 6 напаѓач 109270819
Vladimir Micev 16.84 7 напаѓач 108912454
Marc Girard 16.75 7 напаѓач 108803639
Pande Boshevski 15.101 6 бек 108223220
Trendafil Pavlovski 17.2 7.5 напаѓач 109012428
Gojart Varfi 16.94 7 напаѓач 108352440
Tomislav Toshanov 16.83 7 напаѓач 108875081
Aleksej Bundalevski 15.91 5.5 напаѓач 109270819
Dževad Prek 16.83 7 напаѓач 109276700
Maksim Hadzievski 15.108 6 играч за врска 108182364
Erkan Hasene 15.89 5 играч за врска 109323599
Nikola Batrović 16.53 7 напаѓач 107767122
Umut Kıral 17.28 7.5 напаѓач 108782854
Zef Topalli 15.79 5 играч за врска 108037474
Borislav Oncheski 16.59 8 напаѓач 108048657
Stojan Kantardziev 15.83 5 крило 108192574
Dzhole Prchkovski 17.20 6.5 крило 108521417
Vlade Nikolovski 16.52 7 напаѓач 108048649
Bener Serim 15.88 5 бек 108223224
Dobromir Dzikov 15.78 5.5 крило 108512032
Arjon Ishmakej 15.92 5 играч за врска 108772006
Dasaret Ukëmema 15.78 5.5 напаѓач 108740380
Petre Gjurchinoski 15.104 5 крило 107577139
Igli Malko 16.39 7.5 напаѓач 109152096
Maksim Borjanovski 15.98 6.5 голман 109006628
Teutan Ramadani 16.92 8 напаѓач 108488680
Can Başkan 15.73 7 напаѓач 108462421
Radomir Geramarovski 16.48 7 напаѓач 108821129
Tanas Oshavkov 15.64 5.5 бек 107767165
Jetan Limaj 15.77 5.5 напаѓач 108167688
Dzhole Jakimoski 17.2 6.5 крило 109293343
Evgenij Panevski 15.109 5 играч за врска 108816914
Dobromir Pangov 15.99 5 централен одбранбен 108521415
Dusan Blazevski 15.95 6.5 напаѓач 109116857
Ljubomir Lazareski 16.81 7.5 крило 107767164
Taulant Vuthaj 15.90 5 бек 108769699
Jovica Zhurevski 15.83 5.5 играч за врска 108488691
Tashko Pavleski 15.91 5 крило 108874197
Dusan Kalinski 15.98 5 играч за врска 109360627
Kosta Gigoski 15.105 5 играч за врска 109204243
Ljubomir Sajkovski 15.94 5.5 напаѓач 109221132
Branislav Mishkovski 15.83 5 играч за врска 109197500
Kirce Dameski 16.82 7.5 напаѓач 108488694
Tiago Jorge Sardeira 15.76 5 играч за врска 108546183
Zlatko Ignovski 15.63 5.5 напаѓач 109006628
Kiril Nichev 16.38 7 напаѓач 108740387
Gaz Lilaj 15.31 5.5 напаѓач 109360654
Geron Hidri 15.88 5 играч за врска 109159965
Joakim Cekovski 15.87 5.5 крило 109035002
Doncho Chekarov 15.85 5.5 играч за врска 109374171