Критериумите за младинските играчи се променливи во зависност од потребите на нашата заедница во одреден период.

Моменталните критериуми се:
  • напаѓачите на 15 години да имаат минимум 5.5 , а сите останати 5
  • напаѓачите на 16 години да имаат минимум 7 , а сите останати 6.5

Максималната граница на возраст е 17 години и 30 дена.
Во полето за пребарување можете да пребарувате според ID на играч, ID на натпревар, години, позиција, специјалност, оценка, име на сениорска екипа, име на младинска академија.

Исто така во полето можете да дефинирате повеќе параметри во зависност од вашите потреби.

Пример, ако сакате да ги погледнете само напаѓачите, тогаш во полето за пребарување внесете "напаѓач" или "forward". Ако сакате да ги погледнете сите напаѓачи што имаат 16 години, тогаш внесете "напаѓач 16." (со точка до бројката). Ако сакате да ги погледнете сите напаѓачи што имаат 16 години и специјалност Брз, тогаш внесете "напаѓач 16. брз". Истото пребарување со латинична поддршка би изгледало "forward 16. quick". Редоследот на внесување на параметрите не е битен.

Напомена: Битно е до годините да додадете точка како примерот погоре затоа што може да ви ги прикажи и играчите кои имаат 16 денови, но не и 16 години.

Ако сакате да ги погледнете само играчите со специјалност, тогаш во полето за пребарување внесете "spec".
Играч Години Оценка Позиција Натпревар
Tosho Zikov 16.111 7 бек 108305255
Borislav Dzadzovski 17.0 6.5 централен одбранбен 106690238
Velko Chavdarov 17.0 8 напаѓач 108028628
Shpresor Rapushi 17.1 7.5 напаѓач 106741590
Hazem Sayed 17.1 6.5 крило 107702848
Pinchas Asraf 17.0 9 напаѓач 107702841
Rémy Granier 17.0 6.5 крило 107244791
César Pacheco 17.0 8.5 напаѓач 106778524
Etrit Gjana 16.111 6.5 играч за врска 106873777
Bozhidar Zafirovski 17.0 7 напаѓач 107138590
Zoki Chekarov 17.9 7.5 крило 108064042
Petre Gavrilov 17.24 7 крило 107215048
Vuk Pajković 17.1 7.5 напаѓач 107359200
Herkul Pernaska 17.21 6.5 играч за врска 107656081
Pece Lazareski 17.6 7 напаѓач 107656064
Dimche Ololovski 17.10 9.5 напаѓач 108919951
Simce Mojsov 17.14 7.5 напаѓач 107215041
Zivko Buteski 17.5 6.5 играч за врска 108037462
Besnik Hametaj 17.3 6.5 крило 106955742
Aco Stamenkovski 17.3 7 играч за врска 108961640
Danco Kuzevski 17.5 6.5 бек 107512999
Rajko Micev 17.0 7 напаѓач 107060865
Mile Avramov 17.0 7.5 напаѓач 107356455
Gorjan Rajkovski 17.14 6.5 играч за врска 108752279
Joakim Grujovski 17.1 7 напаѓач 107078062
Felipe Pimenta 17.0 6.5 крило 108546128
Hélio da Costa 17.2 6.5 бек 106022331
Valeriy Shuhovtsev 17.0 6.5 бек 106022311
Simeon Kamcevski 17.1 7 напаѓач 107734638
Danco Radeski 17.23 6.5 крило 108070950
Slave Chashlarov 17.1 6.5 централен одбранбен 107572555
Andon Nefovski 17.1 7 напаѓач 106669752
Kocho Zharnoski 17.0 7.5 крило 107649915
Marko Kiroski 17.1 7.5 напаѓач 107045509
Robert Gruevski 17.0 7 напаѓач 106797994
Ivan Stojmenovski 17.5 6.5 централен одбранбен 106935134
Bahtiyar Ethem 17.10 8.5 напаѓач 107156554
Emin Mert Özaras 17.0 7 напаѓач 107098609
Sencer Bayrak 17.2 6.5 играч за врска 108443278
Enor Plasari 17.0 6.5 играч за врска 108127225
Rafko Žgajnar 15.89 6 напаѓач 107094301
Cvetko Gogov 17.1 7 играч за врска 107082641
Devis Shakaj 15.100 5.5 напаѓач 106889452
Gogo Lozanoski 17.0 7.5 напаѓач 107767031
Emil Jovanovski 17.23 7 напаѓач 107139253
Ruse Chomovski 17.8 7 напаѓач 107005060
Marjan Veninski 17.22 6.5 бек 107109416
Petko Nastov 17.1 8 напаѓач 105480744
Dame Acevski 17.15 7.5 напаѓач 107850521
Luka Lozinovski 17.6 7 играч за врска 109549422
Cande Apostolov 16.111 6.5 бек 107899714
Redion Doka 16.111 8 напаѓач 108480595
Lazo Gorgievik 17.18 7 напаѓач 109569629
Alekso Aspasiev 17.7 7 напаѓач 109006628
Freddy Sidon 17.1 7.5 напаѓач 107702849
Dobromir Damjanovski 17.11 6.5 играч за врска 108095374
Ivo Zajkov 17.2 7 напаѓач 105480795
Kosta Bogdanovski 17.1 7.5 напаѓач 107681519
Sagiv Zerach 17.0 6.5 играч за врска 107963028
Tashe Trajanovski 17.8 7 напаѓач 107656087
Ivica Petrov 16.111 7 централен одбранбен 108310533
Latif Tula 17.0 6.5 бек 108403588
Smile Dushkovski 17.0 7 напаѓач 109569630
Gjoko Gochev 17.4 6.5 крило 108875057
Vítor Glória 16.111 6.5 бек 108546167
Zlatko Bejkovski 17.3 7 напаѓач 109499496
Genti Llubani 17.0 7 напаѓач 108064042
Tashko Kostovski 17.27 6.5 крило 108532965
Konstantin Postolovski 17.6 7 напаѓач 108008984
Rade Risteski 17.26 7 играч за врска 108663214
Leo Caneski 17.0 7 напаѓач 108462420
Ognen Lazarevski 17.5 6.5 крило 108714778
Boro Ordevski 17.1 7.5 напаѓач 108133207
Vasil Mojsovski 16.17 7.5 напаѓач 109730227
Danco Trifunovski 17.0 6.5 крило 108474373
Ivan Panevski 16.46 6.5 играч за врска 109718956
Stojan Naumov 16.102 7.5 напаѓач 109152095
Bozhin Trenevski 17.6 6.5 крило 109390158
Vladimir Micev 17.3 7 напаѓач 108912454
Zlate Bilbilovski 17.11 6.5 централен одбранбен 109198095
Dejan Chakalarski 17.2 7 напаѓач 108856107
Tomislav Toshanov 17.7 7 напаѓач 108875081
Dževad Prek 17.7 7 напаѓач 109276700
Ljubomir Eliskovski 16.98 7.5 напаѓач 110040270
Maksim Hadzievski 16.86 8 крило 110031146
Nikola Batrović 17.5 7 напаѓач 107767122
Joakim Laskov 17.0 6.5 бек 109624988
Borislav Oncheski 17.1 9 напаѓач 109442714
Angele Lazarev 17.25 7 напаѓач 109311720
Lucijan Špička 17.4 6.5 играч за врска 109895255
Vlade Nikolovski 16.111 7 напаѓач 108048649
Thibaud Fanget 16.91 6.5 играч за врска 110046994
Bener Serim 16.66 6.5 бек 110119331
Tomi Xhezo 17.1 7 напаѓач 109288477
Vlatko Rajkochevski 17.4 8 напаѓач 109741319
Ushtim Lluci 16.106 7 напаѓач 109718958
Alican Asri 17.5 6.5 играч за врска 109446581
Enea Zemanaj 17.27 7.5 крило 109704925
Igli Malko 16.111 7.5 напаѓач 109152096
Vlado Dimev 17.9 6.5 играч за врска 109562287
Dobromir Galevski 17.5 8 бек 109846261
Maksim Borjanovski 16.76 6.5 голман 109006628
Hezi Lancry 17.0 6.5 играч за врска 109729099
Can Başkan 16.51 7.5 напаѓач 109632441
Radomir Geramarovski 17.26 7 напаѓач 108821129
Lazo Ackov 16.107 7 напаѓач 110024316
Bozho Aleksovski 16.33 7 напаѓач 109730225
Andrej Apostolovski 17.7 8 напаѓач 109931270
Ljubomir Sajkovski 16.72 7 напаѓач 110055669
Tomce Madzunkov 16.69 7.5 напаѓач 110171673
Tiago Jorge Sardeira 16.54 6.5 крило 108546252
Kiril Nichev 17.16 7.5 напаѓач 109499529
Iftach Biton 16.76 7 напаѓач 109900069
Shaip Hametaj 15.106 6.5 напаѓач 108875070
Tosho Joncheski 16.41 7 напаѓач 109931270
Arlind Vladi 17.28 6.5 бек 110058359
Nenad Sakaliev 16.54 8 напаѓач 109938234
Klime Dimushevski 16.0 6.5 играч за врска 110024313
Tashe Zhivkov 16.89 7.5 напаѓач 110346302
Zamir Kasmi 16.57 8 напаѓач 109994781
Osher Bronstein 16.66 6.5 играч за врска 109900074
Blagoja Panchev 15.110 5.5 напаѓач 109152118
Velko Sugareski 17.6 7.5 играч за врска 109281600
Luka Gorachinov 15.100 5.5 крило 109764116
Jordan Efremoski 16.65 7.5 напаѓач 109704934
Anastas Kolldani 17.20 8 напаѓач 110201271
Slave Zhernovski 15.81 6.5 крило 109707205
Begatim Shaipi 16.46 6.5 играч за врска 108663231
Nikola Gjorgievski 16.58 6.5 крило 109624988
Vanco Shapchevski 16.50 7.5 напаѓач 109718961
Hristo Blagoev 15.98 5 крило 107843032
Gorjan Shukalovski 15.105 5 играч за врска 109704947
Pavel Cimovski 17.26 7 крило 109938208
Ditlum Mulleti 17.22 7.5 напаѓач 107767256
Ognen Najdoski 15.74 5.5 играч за врска 110432806
Louis Heurtaux 15.95 5 централен одбранбен 110346875
Zvezdan Garevski 16.72 7 напаѓач 109012457
Dimche Kolevski 15.108 5.5 играч за врска 109707205
Kibar Yazaroğlu 15.89 5 крило 110322783
Gjore Strumenovski 16.4 7 напаѓач 107767249
Boris Cvetkovski 15.100 7 напаѓач 110124053
Tosho Nichevski 16.93 6.5 крило 110201271
Adam Soltani 15.68 5 бек 110283532
Boshko Spirkovski 15.66 5.5 крило 109704941
Eliraz Lipin 16.80 6.5 играч за врска 109900073
Edon Zuna 15.78 5 крило 109707213
Rey Isaraj 15.76 5.5 централен одбранбен 110103527
Gjorgji Chadikoski 15.80 5.5 крило 109908706
Evgenij Dimoski 16.76 7 напаѓач 110409127
Mladen Dzadzovski 15.33 5.5 играч за врска 110432806
Séraphin Kaljob 15.104 6 бек 110346873
Nazmi Maliqi 15.104 5.5 крило 109704944
Ane Olajdzajkovski 15.73 5.5 напаѓач 110244674
Leo Mitev 15.92 6 напаѓач 110031142
Cande Rajkochevski 16.9 7 напаѓач 110040270
Nandi Ramaj 15.91 5.5 напаѓач 110258871
Tosho Geoshevski 15.73 6 напаѓач 110361587
Radomir Rumenov 15.69 5 играч за врска 110244674
Şiar Celasun 16.87 6.5 крило 109908710
Valmir Pengili 15.44 5.5 играч за врска 110083631
Oliver Nachov 15.107 5.5 напаѓач 110356154
Emilijan Madzirov 16.19 7 напаѓач 110319030
Bozhidar Konstantinovski 15.78 5 бек 110362566