Критериумите за младинските играчи се променливи во зависност од потребите на нашата заедница во одреден период.

Моменталните критериуми се:
  • напаѓачите на 15 години да имаат минимум 5.5 , а сите останати 5
  • напаѓачите на 16 години да имаат минимум 7 , а сите останати 6.5

Максималната граница на возраст е 17 години и 30 дена.
Во полето за пребарување можете да пребарувате според ID на играч, ID на натпревар, години, позиција, специјалност, оценка, име на сениорска екипа, име на младинска академија.

Исто така во полето можете да дефинирате повеќе параметри во зависност од вашите потреби.

Пример, ако сакате да ги погледнете само напаѓачите, тогаш во полето за пребарување внесете "напаѓач" или "forward". Ако сакате да ги погледнете сите напаѓачи што имаат 16 години, тогаш внесете "напаѓач 16." (со точка до бројката). Ако сакате да ги погледнете сите напаѓачи што имаат 16 години и специјалност Брз, тогаш внесете "напаѓач 16. брз". Истото пребарување со латинична поддршка би изгледало "forward 16. quick". Редоследот на внесување на параметрите не е битен.

Напомена: Битно е до годините да додадете точка како примерот погоре затоа што може да ви ги прикажи и играчите кои имаат 16 денови, но не и 16 години.

Ако сакате да ги погледнете само играчите со специјалност, тогаш во полето за пребарување внесете "spec".
Играч Години Оценка Позиција Натпревар
Tosho Zikov 16.111 7 бек 108305255
Borislav Dzadzovski 17.0 6.5 централен одбранбен 106690238
Velko Chavdarov 17.0 8 напаѓач 108028628
Shpresor Rapushi 17.1 7.5 напаѓач 106741590
Hazem Sayed 17.1 6.5 крило 107702848
Pinchas Asraf 17.0 9 напаѓач 107702841
Rémy Granier 17.0 6.5 крило 107244791
César Pacheco 17.0 8.5 напаѓач 106778524
Etrit Gjana 16.111 6.5 играч за врска 106873777
Bozhidar Zafirovski 17.0 7 напаѓач 107138590
Zoki Chekarov 17.9 7.5 крило 108064042
Petre Gavrilov 17.24 7 крило 107215048
Vuk Pajković 17.1 7.5 напаѓач 107359200
Herkul Pernaska 17.21 6.5 играч за врска 107656081
Pece Lazareski 17.6 7 напаѓач 107656064
Dimche Ololovski 17.10 9.5 напаѓач 108919951
Simce Mojsov 17.14 7.5 напаѓач 107215041
Zivko Buteski 17.5 6.5 играч за врска 108037462
Besnik Hametaj 17.3 6.5 крило 106955742
Aco Stamenkovski 17.3 7 играч за врска 108961640
Danco Kuzevski 17.5 6.5 бек 107512999
Rajko Micev 17.0 7 напаѓач 107060865
Mile Avramov 17.0 7.5 напаѓач 107356455
Gorjan Rajkovski 17.14 6.5 играч за врска 108752279
Joakim Grujovski 17.1 7 напаѓач 107078062
Felipe Pimenta 17.0 6.5 крило 108546128
Hélio da Costa 17.2 6.5 бек 106022331
Valeriy Shuhovtsev 17.0 6.5 бек 106022311
Simeon Kamcevski 17.1 7 напаѓач 107734638
Danco Radeski 17.23 6.5 крило 108070950
Slave Chashlarov 17.1 6.5 централен одбранбен 107572555
Andon Nefovski 17.1 7 напаѓач 106669752
Kocho Zharnoski 17.0 7.5 крило 107649915
Marko Kiroski 17.1 7.5 напаѓач 107045509
Robert Gruevski 17.0 7 напаѓач 106797994
Ivan Stojmenovski 17.5 6.5 централен одбранбен 106935134
Bahtiyar Ethem 17.10 8.5 напаѓач 107156554
Emin Mert Özaras 17.0 7 напаѓач 107098609
Sencer Bayrak 17.2 6.5 играч за врска 108443278
Enor Plasari 17.0 6.5 играч за врска 108127225
Rafko Žgajnar 15.89 6 напаѓач 107094301
Cvetko Gogov 17.1 7 играч за врска 107082641
Devis Shakaj 15.100 5.5 напаѓач 106889452
Gogo Lozanoski 17.0 7.5 напаѓач 107767031
Emil Jovanovski 17.23 7 напаѓач 107139253
Ruse Chomovski 17.8 7 напаѓач 107005060
Marjan Veninski 17.22 6.5 бек 107109416
Petko Nastov 17.1 8 напаѓач 105480744
Dame Acevski 17.15 7.5 напаѓач 107850521
Luka Lozinovski 17.6 7 играч за врска 109549422
Cande Apostolov 16.111 6.5 бек 107899714
Redion Doka 16.111 8 напаѓач 108480595
Lazo Gorgievik 17.18 7 напаѓач 109569629
Alekso Aspasiev 17.7 7 напаѓач 109006628
Freddy Sidon 17.1 7.5 напаѓач 107702849
Dobromir Damjanovski 17.11 6.5 играч за врска 108095374
Ivo Zajkov 17.2 7 напаѓач 105480795
Kosta Bogdanovski 17.1 7.5 напаѓач 107681519
Sagiv Zerach 17.0 6.5 играч за врска 107963028
Tashe Trajanovski 17.8 7 напаѓач 107656087
Ivica Petrov 16.111 7 централен одбранбен 108310533
Latif Tula 17.0 6.5 бек 108403588
Smile Dushkovski 17.0 7 напаѓач 109569630
Gjoko Gochev 17.4 6.5 крило 108875057
Vítor Glória 16.111 6.5 бек 108546167
Zlatko Bejkovski 17.3 7 напаѓач 109499496
Genti Llubani 17.0 7 напаѓач 108064042
Tashko Kostovski 17.27 6.5 крило 108532965
Konstantin Postolovski 17.6 7 напаѓач 108008984
Leo Caneski 17.0 7 напаѓач 108462420
Ognen Lazarevski 17.5 6.5 крило 108714778
Boro Ordevski 17.1 7.5 напаѓач 108133207
Vasil Mojsovski 16.107 8.5 напаѓач 110531418
Danco Trifunovski 17.0 6.5 крило 108474373
Ivan Panevski 16.111 7 играч за врска 110592663
Stojan Naumov 17.0 7.5 напаѓач 109152095
Bozhin Trenevski 17.6 6.5 крило 109390158
Vladimir Micev 17.3 7 напаѓач 108912454
Zlate Bilbilovski 17.11 6.5 централен одбранбен 109198095
Dejan Chakalarski 17.2 7 напаѓач 108856107
Tomislav Toshanov 17.7 7 напаѓач 108875081
Dževad Prek 17.7 7 напаѓач 109276700
Maksim Hadzievski 17.1 8 крило 110031146
Nikola Batrović 17.5 7 напаѓач 107767122
Joakim Laskov 17.0 6.5 бек 109624988
Borislav Oncheski 17.1 9 напаѓач 109442714
Vlade Nikolovski 16.111 7 напаѓач 108048649
Thibaud Fanget 17.0 6.5 играч за врска 110046994
Vlatko Rajkochevski 17.11 8 напаѓач 109741319
Ushtim Lluci 17.0 7 напаѓач 109718958
Alican Asri 17.5 6.5 играч за врска 109446581
Enea Zemanaj 17.27 7.5 крило 109704925
Igli Malko 16.111 7.5 напаѓач 109152096
Vlado Dimev 17.26 6.5 играч за врска 109562287
Dobromir Galevski 17.5 8 бек 109846261
Hezi Lancry 17.0 6.5 играч за врска 109729099
Can Başkan 17.3 7.5 напаѓач 109632441
Bozho Aleksovski 17.1 8 напаѓач 110531429
Ljubomir Sajkovski 17.0 7 напаѓач 110055669
Tiago Jorge Sardeira 17.0 6.5 крило 108546252
Kiril Nichev 17.29 7.5 напаѓач 109499529
Jonathan Brillouet 16.11 7 крило 110790936
Gaz Lilaj 16.99 7 напаѓач 110698160
Iftach Biton 17.0 7.5 напаѓач 110742725
Tosho Joncheski 17.1 7 напаѓач 109931270
Nenad Sakaliev 16.111 8 напаѓач 109938234
Vitorino Filipe Louçã 17.0 7 напаѓач 110346877
Klime Dimushevski 16.90 6.5 играч за врска 110024313
Tashe Zhivkov 17.30 8 напаѓач 110791084
Zamir Kasmi 16.111 8.5 напаѓач 109994786
Osher Bronstein 17.29 6.5 играч за врска 109900074
Evion Vasili 17.5 7 напаѓач 110507447
Slave Zhernovski 16.59 6.5 крило 109707205
Begatim Shaipi 17.24 6.5 играч за врска 108663231
Borjan Nefovski 17.8 8 напаѓач 110644833
Nikola Gjorgievski 17.3 6.5 крило 109624988
Vanco Shapchevski 17.14 8 напаѓач 111084196
Xhevat Miha 17.2 7 напаѓач 111137586
Konstantin Bilbilovski 16.106 7 напаѓач 110384318
Ognen Najdoski 16.52 6.5 крило 110646949
Catarino Silva Abrantes 16.96 7 напаѓач 111473117
Malachi Kimor 16.109 7.5 напаѓач 111189335
Gjore Strumenovski 16.94 7.5 напаѓач 110631455
Boris Cvetkovski 16.78 8.5 напаѓач 110124069
Gjorgji Chadikoski 16.58 7 напаѓач 110761978
Dejvi Arbana 17.15 6.5 бек 111149993
Séraphin Kaljob 16.82 7 бек 110346880
Nazmi Maliqi 16.82 7 напаѓач 110507436
Leo Mitev 16.70 6.5 играч за врска 110457482
Cande Rajkochevski 16.99 7 напаѓач 110040270
Maayan Tischler 16.97 7 напаѓач 111189324
Valmir Pengili 16.22 6.5 играч за врска 111062404
Oliver Nachov 16.85 8 напаѓач 111097768
Emilijan Madzirov 16.109 7 напаѓач 110319030
Doncho Kuzmanoski 16.66 7.5 крило 111023864
Marijan Ingilizov 15.101 5 бек 111084196
Gjorgji Jadrovski 15.104 5 централен одбранбен 110509521
Nechemya Bagola 16.73 7.5 напаѓач 111202428
Bamir Hiso 16.49 7 напаѓач 110727712
Sinisa Georgiev 15.105 6 играч за врска 110698144
Daniel Isajlovski 15.108 5.5 напаѓач 110522706
Hagai Weinstein 16.53 7 напаѓач 110742734
İsmet Nevsal 16.64 7 напаѓач 111298243
Sardian Ilaj 15.110 5 играч за врска 110507448
João Salvador Emídio 15.109 5 крило 108546332
Kocho Kocarevski 16.74 7.5 напаѓач 111322314
Gazmor Lamçja 15.100 6 напаѓач 110731775
Ismet Lanaj 15.105 6 напаѓач 110497164
Mateja Jovanović 17.11 7.5 напаѓач 111204153
Zare Chashlarov 16.61 6.5 играч за врска 111084205
Mirjet Kote 16.102 7.5 напаѓач 110941120
Mende Chupevski 17.8 6.5 играч за врска 110171712
Dobromir Cvetkov 17.30 7.5 напаѓач 111182770
Qerim Haxhimihali 15.74 5 крило 111150008
Danko Nastevski 16.86 6.5 крило 111345401
Eyüphan Pir 15.88 5.5 играч за врска 111343275
Damjan Eftimovski 16.30 7 напаѓач 111094616
Radovan Grozdanovski 15.91 5 играч за врска 109938284
Çerçiz Lala 17.27 7 напаѓач 110507436
David Nicot 15.100 5 играч за врска 110790933
Aleksej Kiprijanoski 15.82 6.5 напаѓач 110592669
Teodor Lambeski 15.91 5.5 бек 111297059
Lartim Hajdaraga 16.64 9.5 напаѓач 111136559
Esat Memushaj 15.60 5 играч за врска 110497164
Mehmet Çisem 15.102 5 централен одбранбен 110462867
Dimitar Bogatinov 15.53 5 бек 110946081
Odet Asllani 15.51 5 крило 110877737
Stefan Bukta 15.48 6 напаѓач 110727729
Spiro Llubani 15.111 5.5 крило 111433225
Orde Stojanovski 15.91 6 напаѓач 111179080
Venko Bogov 15.111 6 напаѓач 111322314
Samuel Moreau 15.29 6.5 напаѓач 111219668
Amant Sulçebej 15.93 5.5 централен одбранбен 111383984
Bogdan Trpkovski 15.100 5 крило 110497186
Valdemar Almeida Filipe 15.46 5 крило 111006041
Blaze Zhupanoski 15.106 5 крило 111358359
Oliver Kiprijanoski 15.39 5 бек 111482576
Zharko Kiroski 15.111 5.5 напаѓач 111087004
Zharko Lozanoski 15.75 5 централен одбранбен 111383985
Mladen Kalinski 15.100 5.5 играч за врска 111358359
Mende Jovchevski 15.75 5.5 играч за врска 111235198
Vanja Oven 15.52 5.5 бек 111325481
Skerdi Janushi 15.75 6 напаѓач 111465472
Marjan Prodanovski 15.32 6.5 напаѓач 111298247