Критериумите за младинските играчи се променливи во зависност од потребите на нашата заедница во одреден период.

Моменталните критериуми се:
  • напаѓачите на 15 години да имаат минимум 5.5 , а сите останати 5
  • напаѓачите на 16 години да имаат минимум 7 , а сите останати 6.5

Максималната граница на возраст е 17 години и 30 дена.
Во полето за пребарување можете да пребарувате според ID на играч, ID на натпревар, години, позиција, специјалност, оценка, име на сениорска екипа, име на младинска академија.

Исто така во полето можете да дефинирате повеќе параметри во зависност од вашите потреби.

Пример, ако сакате да ги погледнете само напаѓачите, тогаш во полето за пребарување внесете "напаѓач" или "forward". Ако сакате да ги погледнете сите напаѓачи што имаат 16 години, тогаш внесете "напаѓач 16." (со точка до бројката). Ако сакате да ги погледнете сите напаѓачи што имаат 16 години и специјалност Брз, тогаш внесете "напаѓач 16. брз". Истото пребарување со латинична поддршка би изгледало "forward 16. quick". Редоследот на внесување на параметрите не е битен.

Напомена: Битно е до годините да додадете точка како примерот погоре затоа што може да ви ги прикажи и играчите кои имаат 16 денови, но не и 16 години.

Ако сакате да ги погледнете само играчите со специјалност, тогаш во полето за пребарување внесете "spec".
Играч Години Оценка Позиција Натпревар
Tosho Zikov 16.111 7 бек 108305255
Borislav Dzadzovski 17.0 6.5 централен одбранбен 106690238
Velko Chavdarov 17.0 8 напаѓач 108028628
Shpresor Rapushi 17.1 7.5 напаѓач 106741590
Hazem Sayed 17.1 6.5 крило 107702848
Pinchas Asraf 17.0 9 напаѓач 107702841
Rémy Granier 17.0 6.5 крило 107244791
César Pacheco 17.0 8.5 напаѓач 106778524
Etrit Gjana 16.111 6.5 играч за врска 106873777
Bozhidar Zafirovski 17.0 7 напаѓач 107138590
Zoki Chekarov 17.9 7.5 крило 108064042
Petre Gavrilov 17.24 7 крило 107215048
Vuk Pajković 17.1 7.5 напаѓач 107359200
Herkul Pernaska 17.21 6.5 играч за врска 107656081
Pece Lazareski 17.6 7 напаѓач 107656064
Dimche Ololovski 17.10 9.5 напаѓач 108919951
Simce Mojsov 17.14 7.5 напаѓач 107215041
Zivko Buteski 17.5 6.5 играч за врска 108037462
Besnik Hametaj 17.3 6.5 крило 106955742
Aco Stamenkovski 17.3 7 играч за врска 108961640
Danco Kuzevski 17.5 6.5 бек 107512999
Rajko Micev 17.0 7 напаѓач 107060865
Mile Avramov 17.0 7.5 напаѓач 107356455
Gorjan Rajkovski 17.14 6.5 играч за врска 108752279
Joakim Grujovski 17.1 7 напаѓач 107078062
Felipe Pimenta 17.0 6.5 крило 108546128
Hélio da Costa 17.2 6.5 бек 106022331
Valeriy Shuhovtsev 17.0 6.5 бек 106022311
Simeon Kamcevski 17.1 7 напаѓач 107734638
Danco Radeski 17.23 6.5 крило 108070950
Slave Chashlarov 17.1 6.5 централен одбранбен 107572555
Andon Nefovski 17.1 7 напаѓач 106669752
Kocho Zharnoski 17.0 7.5 крило 107649915
Marko Kiroski 17.1 7.5 напаѓач 107045509
Robert Gruevski 17.0 7 напаѓач 106797994
Ivan Stojmenovski 17.5 6.5 централен одбранбен 106935134
Bahtiyar Ethem 17.10 8.5 напаѓач 107156554
Emin Mert Özaras 17.0 7 напаѓач 107098609
Sencer Bayrak 17.2 6.5 играч за врска 108443278
Enor Plasari 17.0 6.5 играч за врска 108127225
Rafko Žgajnar 15.89 6 напаѓач 107094301
Cvetko Gogov 17.1 7 играч за врска 107082641
Devis Shakaj 15.100 5.5 напаѓач 106889452
Ruse Chomovski 17.8 7 напаѓач 107005060
Marjan Veninski 17.22 6.5 бек 107109416
Petko Nastov 17.1 8 напаѓач 105480744
Dame Acevski 17.15 7.5 напаѓач 107850521
Luka Lozinovski 17.6 7 играч за врска 109549422
Cande Apostolov 16.111 6.5 бек 107899714
Redion Doka 16.111 8 напаѓач 108480595
Lazo Gorgievik 17.18 7 напаѓач 109569629
Alekso Aspasiev 17.7 7 напаѓач 109006628
Freddy Sidon 17.1 7.5 напаѓач 107702849
Dobromir Damjanovski 17.11 6.5 играч за врска 108095374
Ivo Zajkov 17.2 7 напаѓач 105480795
Kosta Bogdanovski 17.1 7.5 напаѓач 107681519
Sagiv Zerach 17.0 6.5 играч за врска 107963028
Tashe Trajanovski 17.8 7 напаѓач 107656087
Latif Tula 17.0 6.5 бек 108403588
Smile Dushkovski 17.0 7 напаѓач 109569630
Gjoko Gochev 17.4 6.5 крило 108875057
Vítor Glória 16.111 6.5 бек 108546167
Zlatko Bejkovski 17.3 7 напаѓач 109499496
Genti Llubani 17.0 7 напаѓач 108064042
Tashko Kostovski 17.27 6.5 крило 108532965
Konstantin Postolovski 17.6 7 напаѓач 108008984
Leo Caneski 17.0 7 напаѓач 108462420
Ognen Lazarevski 17.5 6.5 крило 108714778
Boro Ordevski 17.1 7.5 напаѓач 108133207
Vasil Mojsovski 17.3 8.5 напаѓач 110531418
Danco Trifunovski 17.0 6.5 крило 108474373
Ivan Panevski 16.111 7 играч за врска 110592663
Stojan Naumov 17.0 7.5 напаѓач 109152095
Bozhin Trenevski 17.6 6.5 крило 109390158
Vladimir Micev 17.3 7 напаѓач 108912454
Zlate Bilbilovski 17.11 6.5 централен одбранбен 109198095
Dejan Chakalarski 17.2 7 напаѓач 108856107
Tomislav Toshanov 17.7 7 напаѓач 108875081
Dževad Prek 17.7 7 напаѓач 109276700
Maksim Hadzievski 17.1 8 крило 110031146
Joakim Laskov 17.0 6.5 бек 109624988
Borislav Oncheski 17.1 9 напаѓач 109442714
Vlade Nikolovski 16.111 7 напаѓач 108048649
Thibaud Fanget 17.0 6.5 играч за врска 110046994
Vlatko Rajkochevski 17.11 8 напаѓач 109741319
Ushtim Lluci 17.0 7 напаѓач 109718958
Alican Asri 17.5 6.5 играч за врска 109446581
Enea Zemanaj 17.27 7.5 крило 109704925
Igli Malko 16.111 7.5 напаѓач 109152096
Vlado Dimev 17.26 6.5 играч за врска 109562287
Dobromir Galevski 17.5 8 бек 109846261
Hezi Lancry 17.0 6.5 играч за врска 109729099
Can Başkan 17.3 7.5 напаѓач 109632441
Bozho Aleksovski 17.1 8 напаѓач 110531429
Ljubomir Sajkovski 17.0 7 напаѓач 110055669
Tiago Jorge Sardeira 17.0 6.5 крило 108546252
Kiril Nichev 17.29 7.5 напаѓач 109499529
Jonathan Brillouet 17.0 7 крило 110790936
Iftach Biton 17.0 7.5 напаѓач 110742725
Tosho Joncheski 17.1 7 напаѓач 109931270
Nenad Sakaliev 16.111 8 напаѓач 109938234
Vitorino Filipe Louçã 17.0 7 напаѓач 110346877
Klime Dimushevski 17.13 6.5 играч за врска 110024313
Tashe Zhivkov 17.30 8 напаѓач 110791084
Zamir Kasmi 16.111 8.5 напаѓач 109994786
Osher Bronstein 17.29 6.5 играч за врска 109900074
Evion Vasili 17.5 7 напаѓач 110507447
Borjan Nefovski 17.8 8 напаѓач 110644833
Nikola Gjorgievski 17.3 6.5 крило 109624988
Vanco Shapchevski 17.14 8 напаѓач 111084196
Saso Vodenicharski 17.0 8 напаѓач 111346285
Xhevat Miha 17.2 7 напаѓач 111137586
Konstantin Bilbilovski 17.0 7 напаѓач 110384318
Ognen Najdoski 17.0 7 крило 111513348
Catarino Silva Abrantes 17.1 7 напаѓач 111473117
Malachi Kimor 17.1 7.5 напаѓач 111189335
Gjorgji Chadikoski 17.0 7 напаѓач 110761978
Mladen Dzadzovski 17.0 7 играч за врска 111941371
Séraphin Kaljob 17.0 7 бек 110346880
Leo Mitev 17.18 6.5 играч за врска 110457482
Maayan Tischler 17.0 7.5 напаѓач 111189334
Andrej Gučić 17.14 7 напаѓач 111346300
Lavdor Tahiraj 17.2 7 напаѓач 111977166
Bozhidar Konstantinovski 17.1 6.5 крило 111766343
Doncho Kuzmanoski 17.5 7.5 крило 111023864
Nechemya Bagola 17.3 7.5 напаѓач 111202428
Bamir Hiso 17.0 7.5 напаѓач 110727738
Cédric Grignon 17.5 6.5 крило 113015526
Hagai Weinstein 17.2 7.5 напаѓач 111601924
İsmet Nevsal 17.10 7 напаѓач 111298243
Trifun Zhirkov 17.24 7 напаѓач 112153117
Kocho Kocarevski 17.10 8 напаѓач 111322336
Mark Nana 17.0 7 напаѓач 111483989
Branimir Vanevski 17.1 7 играч за врска 111304104
Zare Chashlarov 17.7 6.5 играч за врска 111084205
Vele Iliovski 17.0 6.5 играч за врска 111977161
Klime Jakimoski 17.1 6.5 крило 111813351
Damjan Eftimovski 16.39 7 напаѓач 111094616
Vleror Hoti 16.111 6.5 играч за врска 111608890
David Nicot 17.0 6.5 крило 112585486
Gerasim Damjanovski 17.1 6.5 играч за врска 111977170
Petko Desnoski 17.3 6.5 бек 111414510
Filip Nastovski 17.2 7 напаѓач 112153135
Aleksej Kiprijanoski 17.0 7.5 напаѓач 112843010
Dusan Rimcheski 17.0 7 напаѓач 113364835
Dimitar Bogatinov 17.3 7 играч за врска 112568312
Jakov Mijoski 17.7 7 напаѓач 112311597
Samuel Moreau 17.0 7.5 напаѓач 113029969
Amant Sulçebej 17.0 6.5 централен одбранбен 112303817
Nedelko Iliev 17.8 6.5 крило 113925863
Boris Žigić 17.5 7.5 напаѓач 113063665
Hakan Külahçıoğlu 17.2 6.5 голман 111543467
Mende Jovchevski 17.1 7 крило 112087280
Skerdi Janushi 17.1 7 напаѓач 113017482
Arménio Rachinha 17.3 7 напаѓач 111958128
Stefan Stefkovski 17.6 6.5 играч за врска 112488749
Denat Kazheli 17.15 7.5 напаѓач 112437510
Muhamet Mala 17.1 7 напаѓач 112040091
Venko Avramov 17.3 6.5 централен одбранбен 111864207
Zlatko Ilioski 15.85 5 крило 111383988
Hristo Kantardziev 17.8 8 напаѓач 113865167
Petrush Januzi 16.80 7.5 напаѓач 113891487
Svetozar Efremoski 17.17 6.5 играч за врска 112344117
Trpe Zikov 17.23 7 напаѓач 112330419
Shefki Pallaska 17.7 7 напаѓач 112812101
Sasho Ristomanov 17.17 7.5 напаѓач 112802868
Saso Sivakov 17.0 7.5 напаѓач 112309802
Zivko Janchevski 16.111 8.5 напаѓач 112344154
Blagojce Jovchevski 17.3 7.5 напаѓач 113457484
Borjan Stefkovski 17.10 7 напаѓач 111607680
Bogdan Nacov 17.0 7.5 напаѓач 112900209
Dejan Manchev 17.2 8 напаѓач 112646147
Pane Najdoski 17.15 6.5 играч за врска 112843017
Simo Atanasov 17.0 7 напаѓач 113493232
Florid Hithi 15.82 5.5 напаѓач 112087278
Leo Dzuklevski 17.0 6.5 играч за врска 112904003
Ndua Shahu 17.0 7 напаѓач 112153123
Zvezdan Chekichev 17.1 7 напаѓач 112614089
Milaim Zhuri 17.7 7 напаѓач 112380270
Sylejman Mazari 16.109 7 крило 114762780
Goce Sazdovski 17.3 8 напаѓач 112999086
Nejc Renčelj 17.0 6.5 играч за врска 113659372
Ljube Chonevski 17.8 6.5 играч за врска 112330426
Qemal Veloshi 17.0 6.5 крило 113692290
Gligor Bozadziski 17.23 6.5 играч за врска 113652473
Tashko Joshevski 16.111 7 напаѓач 114066267
Kuzman Nachov 17.0 7 крило 112344168
Kiro Mihajlovski 17.3 6.5 крило 112900215
Vlade Nasteski 15.109 5.5 бек 113836329
Ace Cuculovski 17.16 7.5 напаѓач 113457484
Grégory Ambert 17.2 7 напаѓач 113497751
Borce Chomovski 17.2 7.5 напаѓач 112999084
Pavle Mačkić 17.24 7.5 крило 112439955
Tangi Harel 16.79 7 напаѓач 113767956
Luka Maznov 16.109 7 напаѓач 111523216
Petko Atanasov 17.1 6.5 играч за врска 114254177
Luka Javorov 17.0 7 крило 113730047
Thimi Prendi 16.87 7 напаѓач 113843327
Teodor Nakov 16.92 8 напаѓач 114020993
Adrian Greca 17.2 7 напаѓач 113954782
Blagoj Belichanec 17.3 8 напаѓач 114020572
Dimche Panov 17.15 7 напаѓач 113981475
Dobri Hristov 17.0 6.5 крило 114066265
Qëndrak Tolka 17.1 7.5 напаѓач 114613613
Zarko Kiroski 16.47 7 напаѓач 114605714
Ice Jankulovski 16.96 7.5 напаѓач 114311112
Mitre Krstanoski 16.77 6.5 голман 114443282
Cane Manev 17.1 7 играч за врска 114027987
Evto Cvetkov 16.99 8 напаѓач 114742387
Gligor Zlatanovski 17.28 6.5 играч за врска 114952919
Tomislav Manasievski 16.106 7.5 напаѓач 113137514
Mladen Cvetanovski 16.75 7 напаѓач 113467492
Ruse Joskoski 16.99 6.5 бек 113862447
Kristijan Isejnevski 16.108 7.5 напаѓач 114608508
Branimir Karakolev 17.6 8 напаѓач 114375547
Milot Bylyku 17.0 8 напаѓач 114655003
Kastriot Fakaj 16.45 7.5 напаѓач 114856433
Hamit Sapunxhiu 15.110 5.5 играч за врска 114804643
Ice Prokopiev 16.24 7 напаѓач 114474061
Blagoja Kikerovski 16.100 6.5 крило 114173560
Bozhidar Churleski 15.96 6 напаѓач 113921330
Boshko Blazev 17.24 6.5 крило 114804643
Milan Boshevski 17.25 7.5 напаѓач 113666048
Zharko Filev 17.10 7.5 напаѓач 114375523
Jakov Stefanovski 16.57 6.5 играч за врска 112803006
Zoki Shimbov 17.14 7.5 напаѓач 114460231
Naste Shilkoski 16.1 6.5 крило 114271118
Branko Fotev 16.47 7 напаѓач 114660033
Kuzman Srbinovski 16.96 6.5 крило 114604255
Gjorche Angelkovski 15.102 6 крило 114967450
Attila Dahiroğlu 15.107 6 напаѓач 113981488
Sande Gacev 15.98 5 играч за врска 113605574
Ljupco Barutovski 16.80 7 играч за врска 114604252
Dojchin Dzikovski 15.100 6 централен одбранбен 114096330
Julien Gillet 15.102 5 играч за врска 114415260
Vlatko Apostolovski 15.99 5 играч за врска 114703755
Stojan Bandikov 15.63 5 крило 114672840
Lev Žigic 15.69 5 играч за врска 114612466
Alqi Bukri 16.93 7 напаѓач 113597998
Naste Laskov 15.59 6 напаѓач 114895136
Spiro Brajanovski 15.111 5.5 напаѓач 114530567
Vane Zhikoski 15.85 5 крило 114605735
Ilija Krsteski 15.94 5.5 играч за врска 114014077
Stefan Cerović 15.78 5 крило 114612461
Simeon Kezaroski 15.81 7 напаѓач 114732356
Stefan Simovski 15.108 6.5 крило 114271116
Vladimir Mitreski 15.73 6.5 напаѓач 114605727
Dragi Bekarovski 16.62 7 напаѓач 114895136
Flori Asdreni 15.74 5 крило 114604256